Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Soutěž se zámkem Moritzburg o 3 rodinné vstupenky na výstavu Tři oříšky pro Popelku

Na otázky můžete odpovídat od 28.01.2013 08:00 do 10.02.2013 23:59

Zámek Moritzburg a Pohádkář.cz pro vás připravili soutěž o 3 rodinné vstupenky na výstavu Tři oříšky pro Popelku

3 vylosovaní výherci získají rodinnou vstupenku, stačí správně odpovědět na otázky.

3 rodinné vstupenky na výstavu Tři oříšky pro Popelku

3 rodinné vstupenky na výstavu Tři oříšky pro Popelku

 

Rodinná vstupenka (2 dospělí + 2 děti).

Výstava hodně vychází z předlohy kultovního filmu režiséra Václava Vorlíčka. Nejrůznější filmové scény byly pečlivě znovu vytvořeny s velkým smyslem pro detail. Po celém zámku můžete cítit pohádkovou atmosféru. Prohlídka je uspořádána tak, aby provedla návštěvníka zimním zámkem Moritzburg a na konci vede ke schodišti, kde Popelka ztratila střevíček.

Výstava Tři oříšky pro Popelku trvá do 3. března 2013.

Více informací najdete zde www.Schloss-Moritzburg.de a také na facebooku.

 

Zámek

 

 

Nápovědu k soutěžním otázkám najdete na www.Schloss-Moritzburg.de.


Soutěžní otázky

1) Zámek Moritzburg leží blízko?

Drážďan (správná odpověď)

Berlína

Paříže

2) Filmovou hudbu k pohádce Tři oříšky pro Popelku složil?

Ludwig van Beethoven

Karel Svoboda (správná odpověď)

Pavol Habera

Výherci soutěže

Kateřina Zapletalová, Mistřice

Zuzana Apeltauerová, Jihlava

Petr Mareš, Ústí nad Labem

Gratulujeme!


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.pohadkar.cz, který souhlasí s pravidly soutěže a požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.

Organizátorem soutěže je provozovatel portálu, společnost Motions.cz s.r.o., se sídlem Chopinova 1533/2, PSČ 120 00, IČ: 28951212, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 155333 C (dále jen "provozovatel").

Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel. Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

Úkolem soutěžících je zodpovězení 2 soutěžních otázek, z nich každá má 3 varianty odpovědí. Z každé trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 2 odpovědi, které potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení všech dvou otázek, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Sponzor soutěže

Logo sponzora

 

TOPlist